Werkgroep Wonen Zorg Welzijn

De nieuwe werkgroep Wonen Zorg Welzijn van Seniorenvereniging Boxtel richt zich op allerlei zaken die te maken hebben met wonen, zorg en welzijn van senioren.

We agenderen het belang van passende woonvormen en een seniorvriendelijke omgeving. Een omgeving met voldoende ontmoetingsmogelijkheden en groen, de nabijheid van voorzieningen en vervoersmogelijkheden. In wijkgerichte bijeenkomsten binnen het project Woontoekomst gaan senioren met elkaar in gesprek over wat nodig is en wat ze zelf kunnen doen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Ook gaat de seniorenvereniging Boxtel hierover met de gemeente en aanbieders van wonen, zorg en welzijn in gesprek.

We volgen (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van zorg en welzijn en het gemeentelijk ouderenbeleid en gaan na wat deze betekenen voor het leven van senioren. De Woonzorgwelzijnsvisie van de gemeente Boxtel, het teruglopen van het (thuis)zorgaanbod en de noodzaak van nieuwe vormen van nabuurschap vormen voldoende reden om met dit thema aan de slag te gaan.

Door het organiseren van informatiebijeenkomsten en excursies voor leden en niet-leden van de KBO, willen we bewustwording op gang brengen en voorbeelden uitdragen waarbij goed wonen, ontmoeten en toegankelijkheid van het zorg- en welzijnsaanbod centraal staan.

Nieuwe leden die zich willen inzetten voor de werkgroep zijn van harte welkom!

Heeft u belangstelling, neem dan contact op met Chris D’havé (chris.dhave@kpnmail.nl) of Tineke Nuesink (tinekenuesink@gmail.com)