Belastingservice KBO

Kring Boxtel

In Boxtel is een groot aantal vrijwilligers opgeleid en gecertificeerd als belastinginvuller. Om kennis en ervaring op niveau tehouden organiseert KBO-Brabant jaarlijks bijscholingscursussen, waar de laatste wijzigingen in de wet- en regelgeving worden uitgelegd voor de nieuwe belastingcampagne die telkens in februari start. Jaarlijks vullen zij ongeveer 400 aangiften in.

In Boxtel is een dertiental vrijwilligers opgeleid en gecertificeerd voor de Belastingservice KBO Kring Boxtel. Jaarlijks worden de vrijwilligers bijgeschoold door specialisten van de KBO-Brabant. Nade bijscholing mogen de vrijwilligers in de nieuwe campagne weer uwbelastingaangifte verzorgen.

  • De service wordt verleend aan alle senioren in de Gemeente Boxtel die daarvoor in aanmerking komen, het lidmaatschap van de KBO-Boxtel is daarvoor niet nodig. De doelgroep is de AOW-gerechtigde met een inkomen tot €. 35.000,-- voor een alleenstaande of €. 55.000,--voor gehuwden of samenwonenden en een (beperkt) vermogen. Het betreft altijd eenvoudige aangiften. De vrijwilligers kunnen voor specifieke onderwerpen fiscalisten raadplegen die KBO-Brabant heeft. De kostenvergoeding voor de vrijwillige bedraagt €. 12,- per adres voor een alleenstaande of 2 partners. Uiteraard hebben de vrijwilligers de zwijgplicht en zijn voorzien van een “Verklaringomtrent gedrag” (VOG).

  • In de campagne 2021 werden voor cliënten bijna 500 aangiften verzorgd waarbij tevens de Zorg- en Huurtoeslag werd beoordeeld en zo nodig aangepast. Mensen waarvoor wij de aangifte 2021 hebben verzorgd worden door de vaste vrijwilliger benaderd, opnieuw aanmelden hoeft dan niet.

  • Wij gebruiken niet uw DigiD-gegevens omdat gebruik wordt gemaakt van machtigingen die alleen gelden voor de belastingaangifte en voor de toeslagen. Als u voor de aangifte 2021 een machtiging had afgegeven ontvangt u die van de Belastingdienst voor het jaar 2021. Het is wel zaak de machtigingscode(s) snel door te geven aan de vrijwilliger omdat deze een beperkte geldigheidsduur heeft.

  • Wilt u hulp bij het invullen van uw belastingaangifte, beoordelen en aanpassen van uw Zorg- of Huurtoeslag neem dan contact op met het “Contactadres voor de cliënten” mevrouw Alke de Vries, zij houdt de centrale cliëntenadministratie van onze Belastingservice bij. Tel. 0411672461 of email: alke@trumnet.nl

  • Voor inhoudelijke vragen over de belastingaangifte of de toeslagen kunt u terecht bij uw vaste vrijwilligerof de coördinator Theo van Hamond, tel. 0411 - 671647 of email: theo.van.hamond@home.nl.