Contactgegevens


Secretaris info@seniorenboxtel.nl of bel 06 - 49 99 61 71

Ledenadministratie leden@seniorenboxtel.nl

Penningmeester penningmeester@seniorenboxtel.nl

Redactie van het ONSBoxtel blad redactie@seniorenboxtel.nl

Activiteitencommissie mail naar activiteiten@seniorenboxtel.nl

Website info@seniorenboxtel.nl 

Contact met KBO-Brabant 073 644 4066


Wilt u graag direct contact met een bestuurslid of  iemand uit een van de wijken?

Op de pagina van deze website Bestuur vindt u alle namen, telefoonnummers en emailadressen.